Delägarskap i SIA Centennial Industries

2021-09-27

Sedan mitten av september är Plastskräddaren (moderbolag till Specialplast) delägare i SIA Centennial Industries i Daugavpils, Lettland.  Centennial är sedan många år en viktig leverantör till Specialplast och nu fanns en möjlighet att förstärka relationen med ett delägarskap. Detta steg passar mycket väl in i vår strategi för ökat fokus inom produktion och bredare kunderbjudande inom Medical.