Det här är Specialplast

KONTOR & EMBALLAGE

Specialplast är ett företag med mångårig erfarenhet av att förse marknaden med ett brett utbud av standardprodukter för kontor och emballage. Allt sedan starten av Specialplast, hemma i Bertil Davidssons källare 1956, har styrkan och ambitionen varit att erbjuda marknaden en flexibel lösning. Denna styrka har vi än idag, men vårt kunnande sträcker sig långt utanför mjukplastens gränser.

Vårt sökande efter ett bredare produktutbud har fört oss till samarbete med andra tillverkare. Allt tillverkas inte längre i Gislaved, bara det som görs bäst där. Idag handlar mycket om rätt logistik- vi har samordnat allt lager i Gislaved för att serva marknaden snabbt och enkelt. 

PRODUKTION OCH UTVECKLING

Specialplast är en systemleverantör till medicintekniska industri med egen renrumsproduktion i Gislaved och utvecklingskontor i Lund. Investeringar för att möta ökad efterfrågan inom Medical pågår - mer produktionsyta, förbättrad prototypavdelning och implementering av ISO 13485 är investeringar vi nyligen genomfört. Vi har stor erfarenhet av att förverkliga produktprojekt och att utforma en rationell produkt för serieproduktion tillsammans med kund, materialleverantör och kollegor.  

Vi levererar hög kvalitet i rätt tid och till rätt pris - ordning och reda helt enkelt.

Rationell och ständigt i utveckling

Vår maskinpark i Gislaved är anpassad för utveckling av produkter och projekt i samarbete med våra uppdragsgivare. Vi har manuella maskiner för små volymer, semiautomatiska för mellanvolymer och helautomatiska där det passar. Tillsammans med kund driver vi gärna en produktutveckling från prototyp till fullskalig automatproduktion.

Svetsning och sammanfogning av olika plastmaterial är vår specialkompetens. Vi utför helst arbeten med högfrekvenssvetsning, termosvetsning, termokontaktsvetsning eller impulssvetsning.

Våra viktiga relationer

En stor del av vår framgång grundar sig i vårt mycket goda samarbete med utvalda producenter i Europa och Asien. I vårt nätverk finns en bra blandning av volymproducenter som kan komplettera vår egen produktion, bolag med spetskompetens inom ett visst material samt kreativa partners som tillsammans med oss utvecklar produkter.

Vi har en genomarbetad och kvalitetsorienterad samarbetsform där vi tillsammans strävar mot maximal kundnytta.

Det har hänt en del under åren

Året var 1956 och sportstjärnorna Ingemar Stenmark och Björn Borg såg dagens första ljus. Samma år, i källaren hemma i Gislaved, började Bertil Davidsson att ta fram plastprodukter till företagen i bygden. Ingen kunde då ana, att kundanpassade plastprodukter skulle bli så efterfrågade. Tiden var helt rätt. Det var ju då utvecklingen accelererade med nya moderna plastmaterial. Än idag heter vi Specialplast, och fortfarande jobbar vi i samma anda, att vara lyhörda för kundens unika önskemål. 

 • 1956 - Specialplast grundas
 • 1987 - Ny fabrik byggs på Baldersvägen 40 i Gislaved
 • 1990 - Start av medicinteknisk produktion
 • 1995 - Renrum byggs
 • 2000 - Köp av Esselte Wensbo AB
 • 2003 - Köp av Plastico AB
 • 2008 - Köp av Bright Office Scandinavia AB
 • 2012 - Uppbyggnad av prototypavdelning
 • 2017 - Köp av SIAM International AB
 • 2018 - Ny lagerbyggnad
 • 2020 - Köp av AB EBA Plast

Hållbarhet

Vi tror att vi genom att ta ett aktivt ansvar för vår gemensamma framtid blir en attraktiv arbetsgivare, samarbetspartner och samhällsaktör. Vi skapar då också möjligheter för bolaget att växa lönsamt och ansvarsfullt.

VÅRT ENGAGEMANG FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

 • Verka för en mångfald
 • Bidra till samhället
 • Ta ansvar för miljön
 • Arbeta mot ständiga kvalitetsförbättringar
 • Praktisera god affärsetik
Läs mer

Kvalitet & Miljö

Vårt kvalitetsarbete utgår ifrån kundperspektivet, vilket genomsyrar hela processen. Sedan 1996 innehar vi ISO 9001 och vårt metodiska arbetssätt är idag mycket väl implementerat i verksamheten. Vi har god erfarenhet av och rutiner för projekt med PPAP-processer.

Miljöarbetet är hos oss aktivt och konintuerligt:

 • Den el vi förbrukar är producerad av förnyelsebara energikällor
 • Förpackningar optimeras för att minimera transportvolym
 • Vi är anslutna till FTI och tar på så sätt ansvar för våra förpackningar
 • Att våra produkter efterlever REACH-direktiv ser vi som en självklarhet
 • All PVC som används i vår produktion är DEHP-fri

Sedan 2003 innehar vi ISO 14001.

Ladda ner certifikat

Certifierad renrumsproduktion

I våra renrum är vi certifierade enligt ISO 13485, vilket gör vårt kunderbjudande bredare; med de speciella rutiner för spårbarhet och dokumentation som det kräver.

Ladda ner certifikat

En hållbar miljö

Sedan 2013 innehar vi FSC®-certifikat vilket innebär att delar av vårt sortiment är tillverkat av råvara från ansvarsfullt skött skogsbruk.

Genom att köpa FSC®-märkta produkter görs ett aktivt miljöval och bidrag till en hållbar utveckling.

 

Ladda ner certifikat