Hållbarhet

Vi tror att vi genom att ta ett aktivt ansvar för vår gemensamma framtid blir en attraktiv arbetsgivare, samarbetspartner och samhällsaktör. Vi skapar då också möjligheter för bolaget att växa lönsamt och ansvarsfullt.

 

VÅRT ENGAGEMANG FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

  • Verka för en mångfald
  • Bidra till samhället
  • Ta ansvar för miljön
  • Arbeta mot ständiga kvalitetsförbättringar
  • Praktisera god affärsetik

Mångfald

Vi värdesätter mångfald i medarbetares bakgrund, idéer och tankar. Allas lika värde är ett rättesnöre i alla processer och system.

 

 

Samhälle

Vi ska verka för en positiv påverkan på de samhällen våra medarbetare lever och arbetar i. Vi ska skapa arbetstillfällen, bidra till god hälsa och välmående samt uppmuntra lokala samhällsengagemang.

 

 

Miljö

Vi förpliktigar oss att minimera och förebygga miljörisker och annan negativ miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi ska skapa affärs- och miljömässiga fördelar genom att välja hållbara affärsmetoder.

 

Kvalitet

Vi vill göra det bästa möjliga för våra kunder, medarbetare och intressenter. Vårt kvalitetsarbete genomsyrar samtliga processer – det handlar inte bara om produktkvalitet utan även om det dagliga arbetet hos våra medarbetare. Förbättringsförslag och avvikelserapportering uppmuntras internt med mål mot ständiga förbättringar.

 

Etik

Vi ska alltid agera etiskt korrekt i alla processer och sammanhang. Vi värdesätter ärlighet, rättfärdighet och integritet högt.