• Delägarskap i lettisk fabrik

    2021-09-27

    Sedan mitten av september är Plastskräddaren (moderbolag till Specialplast) delägare i SIA Centennial Industries i Daugavpils, Lettland.  Centennial är sedan många år en viktig leverantör till Specialplast och nu fanns en möjlighet att förstärka relationen med ett delägarskap. Detta steg passar mycket väl in i vår strategi för ökat fokus inom produktion och bredare kunderbjudande inom Medical.

« 1 2 3 »