Vårt erbjudande

Tillsammans med kund utvecklar vi produkter inom vitt skilda användningsområden. Vi tror på en nära kundrelation samt effektiva interna och externa processer. Idag arbetar vi emot 3 olika kundkategorier: Medicin, Special, Kontor.

Läs mer

Kvalitet och miljö

Vi bedriver ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Sedan många år är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Under 2016 har vi implementerat och certifierat våra renrum enligt ISO 13485. Sedan början av 2013 har vi att särskilt certifikat för pappersrelaterade produkter; FSC®C115462.

Läs mer

Produktion sedan 1956

Allt sedan starten av Specialplast, hemma i Bertil Davidssons källare 1956, har styrkan och ambitionen varit att erbjuda marknaden en flexibel lösning. Denna styrka finns kvar än idag. Trots vår långa historik och stolta tradition innebär vår flexibilitet att framrutan är större än backspegeln.

Läs mer